ജനങ്ങളെ രണ്ടു തട്ടിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ നീങ്ങട്ടെ

സജ്ജനങ്ങളേ, ഏതൊരു രാഷ്ട്രവും ക്ഷേമരാഷ്ട്രമായി ഉയരണമെങ്കില്‍ ശ്രീഃ, വിജയഃ, ഭൂതിഃ, ധ്രുവാ നീതിഃ എന്നിങ്ങനെ നാലു ഘടകങ്ങള്‍ അവിടെ നിലനില്‍ക്കണം. ശാന്തിസമൃദ്ധമായ സമ്പന്നതയും ഐശ്വര്യവും സമൂഹജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വ......
Read More

ഉലയരുത് ഭാരതം മതാന്ധതയാല്‍: സ്വാമി ചിദാനന്ദ പുരി

പൗരത്വ (ഭേദഗതി) നിയമം, 2019 ധഠവല ഇശശ്വേലിവെശു (അാലിറാലിേ) അരേ, 2019പ ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് 2019ലെ 47ാം നിയമമായി 2019 ഡിസംബര്‍ 12നു വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ ഇരുസഭകളിലും നിയമനിര്‍മാണ സഭാംഗങ്ങളാല്‍......
Read More

കൃഷ്ണനെ കൃപണനാക്കുന്ന പ്രഭാവൈപരീത്യം സ്വ്ാമി ചിദാനന്ദ പുരി

പത്രപ്രവര്‍ത്തകനും കവിയും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയും എല്ലാമായ ശ്രീ. പ്രഭാവര്‍മയുടെ 'ശ്യാമമാധവം' എന്ന കൃതിക്ക് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഭക്തകവി പൂന്താനത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ള ജ്ഞാനപ്പാന പുരസ്കാരം നല്‍കാ......
Read More